Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36193 20.10.2019 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2018. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Kostivere mõisakompleksis (2725, 2726, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2737, 2738) ja Kostivere lohukivi (17622; Kostivere alevik, Jõelähtme vald/kihelkond, Harjumaa) kaitsevööndis 2017. ja 2018. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Keskkonnaprojekt OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35072 13.05.2019 projektieelne
kooskõlastus
Üksikelamu rekonstrueerimine (katus ja küttesüsteem) ja laiendamine. Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere alevik, Tiigi 7. Tellija Sven Pähklimäe, projekteerija Tiit Toimataja AB Nafta OÜ. Ehitisregistri kood: 116024492. Kinnistule ulatub arheoloogiamälestise kultusekivi (17622) kaitsevöönd. Mulla-ja kaevetööde tegemisel on vajalik arheoloogiline järelevalve. Harjumaa nõunik, Ly Renter
31366 20.11.2017 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava Kostiveres. Arheoloogiakeskus MTÜ. 17.11.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26520 18.01.2016 projekti
kooskõlastus
Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitusuuringud ja projekteerimistööd. Koostaja OÜ Merindorf. Arheoloogiamälestiste ja ehitismälestiste kaitsevööndites on vajalik tagada arheoloogiline järelevalve. Enne tööde alustamist on vajalik vormistada väikesemahuliste tööde loataotlus, blankett on leitav Muinsuskaitseameti kodulehelt www.muinas.ee. Harjumaa nõunik, Ly Renter
20310 20.05.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitusuuringud ja projekteerimistööd Harjumaa, Jõelähtme vald Kostivere alevik. Tööprojekt. Tellija Loo vesi OÜ, koostaja Merindorf OÜ.

Märkus: Kaeve- ja mulltööde teostamisel tagada ehitismälestiste kaitsevööndites arheoloogiline järelvalve.
Kontrollis Ulla Kadakas 20.05.2013
Harjumaa nõunik, Ly Renter