Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
202 26.03.2003 trassi kooskõlastus kooskõlastus nr 26
Tallinna prügila nõrgvee ja Iru küla ning Loo aleviku kanalisatsiooni survetorustik, tööjoonised
projekteerija: Kristi Kivisoo
kooskõlastan
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi