Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37559 05.05.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Maardu asulakoha 17661 kaitsevööndis teostatavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. 03.05.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36965 17.02.2020 projekti
kooskõlastus
EHRis edastatud märkused (protokoll 195) on seletuskirja lisatud.
ELAMUT TEENINDAVA ABIHOONE EHITUSE SELETUSKIRI, koostanud Rainer Raudsepp.
WD-s nr 5.1-17.6/42
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
29329 27.02.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2016. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Jõelähtme ja Rae valdades (Jõelähtme ja Jüri kihelkonnad) Harjumaal 2016. aasta juulis ja augustis. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn. Tellija: Corle OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27962 26.07.2016 uuringu tegevuskava Harjumaal Jõelähtme ja Saha valdades teostatava arheoloogilise järelevalve tegevuskava. Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
25524 06.08.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Töö nr HT0168 „ESTWIN008 ELA094 Jüri-Maardu lõigu Harjumaal Rae ja Jõelähtme valdades ning Maardu linnas mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt“. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
6430 15.03.2007 projekti
kooskõlastus
Reg nr 17661, Asulakoht.
Maardu linna ja Muuga sadama gaasitorustik Loo GJJ-ist kuni Muuga sadamani. Kd I. Gaasitorustik Jõelähtme valla territooriumil. Seletuskiri ja joonised.

Planeeritva gaasitorustiku alale lõigus 8 (katastrüksused 24504:003:0590, 24504:003:0073)jääb arheoloogiamälestis Asulakoht (reg nr 17661). Torustik on planeeritud kuni 1,2 m sügavusele, teemaale vahetult olemasoleva tee servas.

Kaevetööde eel on nõutavad arheoloogilised uuringud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas