Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34068 29.11.2018 projekti
kooskõlastus
Jõelähtme vallas asuva Loo-Loovälja tee km5-6 jalgratta -ja jalgtee ehituse põhiprojekti koostamine. Põhiprojekt. Tellija Jõelähtme vallavalitsus, koostaja Adetex OÜ

Projekt WD-s kiri 5.1-17.6/2534
Harjumaa nõunik, Ly Renter
34163 12.12.2018 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogilised uuringud lohukivi 17689 kaitsevööndis (Tõhelgi, Maardu küla, Jõelähtme vald, Harjumaa) 2018–2019. aastal. MTÜ Arheoloogiakeskus. 06.12.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35251 04.06.2019 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2018. Aruanne arheoloogilistest uuringutest lohukivi 17689 kaitsevööndis (Maardu küla, Jõelähtme vald/ kihelkond, Harjumaa) 2018. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Tallinna Teede AS Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
202 26.03.2003 trassi kooskõlastus kooskõlastus nr 26
Tallinna prügila nõrgvee ja Iru küla ning Loo aleviku kanalisatsiooni survetorustik, tööjoonised
projekteerija: Kristi Kivisoo
kooskõlastan
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi