Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36831 29.01.2020 uuringu tegevuskava I Vedru, Gurly. Vandjala asulakohal (17826; Antipa kinnistu, Vandjala küla Jõelähtme vald, Harjumaa, Harjumaa) teostatavate arheoloogiliste järeluuringute kava. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn, 14.01.2020;
II Vedru, Gurly. Vandjala asulakohal (17826; Antipa kinnistu, Vandjala küla Jõelähtme vald, Harjumaa, Harjumaa) teostatavate arheoloogiliste järeluuringute kava. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn, 22.01.2020.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34980 30.04.2019 projekti
kooskõlastus
Vandjala ja Parasmäe külade tuletõrjeveemahutite rajamise projektlahendus
Põhiprojekt
Töö nr PP-065/2019
Projekteerija: Eero Antons
Tellija: Jõelähtme Vallavalitsus
Loo, märts 2019

Projekti lisatud Muinsuskaitse punktid, vastavalt arheoloogia KK protokollile nr 173 (15.04.2019)
Wd-s kiri nr 5.1-17.6/245 (15.04.2019)
Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
29781 25.04.2017 projekti
kooskõlastus
Palkmaja projekt Vandjala küla, Kusma (24504:008:0891) Muinsuskaitseamet ei ole väljastanud kooskõlastust püstitatud palkelamu projektile. Kinnistul asub arheoloogiamälestis, arheoloogiamälestisel Asulakoht on mahukamatel kaevetöödel, mis ulatuvad künnikihist (30 cm) sügavamale (torude paigaldamine jms), kohustuslik tellida arheoloogilised uuringud. Puude istutamisel olla tähelepanelik ning kultuuriväärtusega arheoloogiliste leidude ilmnemisel võtta kohe ühendust Muinsuskaitseametiga. Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; http://muinas.ee/sinule/vormid - Luba kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).

EHR Kooskõlastus nr 526299
Alus: kontrollis Peeter Nork, Merle Kinks 24.04.2017.
Harjumaa nõunik, Ly Renter