Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
43602 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt AS Eesti Raudtee Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine. Keila – Pääsküla jaamavahe kaablitrassid EELPROJEKT
06.06.2022
43393 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Keila-Pääsküla II peatee ja Pääsküla jaama kontaktvõrgu projekteerimis- ja ehitustööde teostamine KEILA – VALINGU eelprojekt
12.05.2022
42072 Uuringu tegevuskava Treuman, Katrin. 2021. Tegevuskava arheoloogiliste uuringute läbiviimiseks Keila Ülejõe asulakohal ja selle kaitsevööndis (reg nr 17879) uue raudtee silla ehitustöödel. Tentel Disain OÜ. TENTEL DISAIN OÜ
18.11.2021
41939 uuringu tegevuskava   Osaühing Muinasprojekt 01.11.2021
41809 KOV ehitusluba   MiHo OÜ 15.10.2021
40279 projekti
kooskõlastus
  aktsiaselts Eesti Raudtee 27.04.2021
38868 projekti
kooskõlastus
  Osaühing Järelpinge Inseneribüroo 23.12.2020
37747 KOV ehitusluba   E-Service Projekt osaühing 26.05.2020
35992 uuringute aruanne   TENTEL DISAIN OÜ 21.09.2019
34848 uuringu tegevuskava   TENTEL DISAIN OÜ 10.04.2019