Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12473 02.11.2009 kooskõlastus Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekti kooskõlastus. AS Nordecon Infra projekt nr P-04-2009.
Mainitud tööd toimuvad mälestistel ja/või nende kaitsevööndis, kus tuleb rakendada arheoloogilist järelevalvet.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru
13624 19.05.2010 kooskõlastus Linnuse tn 9, Keila veevarustuse ja kanalisatsiooniprojekti kooskõlastamine. Keila Jõesaarel tehtavate mullatööde juures rakendada arheoloogilist järelvalvet. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru
14106 04.08.2010 kooskõlastus Keila jõe vasaku haru veevoolu taasavamise ja ökoloogilise tervendamise eelprojekt on kooskõlastatud vastavalt esitatud materjalidele. Puhastatavast jõeharust pinnase väljatõstmise juures tuleb rakendada arheoloogilist järelevalvet. Samuti tuleb arheoloogilist järelevalvet rakendada ka Keila jõe vasakharu Tuula tee poolsel kaldal teostatavate mulla- ja kaevetööde juures. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru
24289 04.02.2015 detailplaneering Keila linn. Keila Jõesaare detailplaneering. Kindlustatud elamu kultuurkiht, reg nr 17881, kultusekivi, reg nr 17882. Koostaja Arhitektuuri- ja inseneribüroo OÜ ARX, arhitekt Ilmar Heinsoo. Tellija Keila Linnavalitsus.

KKK 02.12.2015 protokoll nr 289
Silja Konsa ja Ulla Kadakas tutvustasid detailplaneeringut. Keskkonnaameti Harju-Rapla regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Tiina Napp andis selgitusi. Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele, planeerimisseadusele ja Muinsuskaitseameti põhimäärusele, otsustas: volitada vaneminspektor Silja Konsat kooskõlastama detailplaneeringut kui on sisse viidud järgmised parandused:
2.1 arheoloogiamälestise alale ehitus- ja kaevetöid mitte kavandada, kitsenduste ala on näidatud detailplaneeringu joonisel nr 02
3.2 uusi sõidu- ja kergliiklusteid arheoloogiliste kitsenduste alale, sh Keila mõisa peahoone ette, selle kultuurkihi ja ajaloolise struktuuri säilitamise eesmärgil mitte kavandada
2.3 korrigeerida Ehitusõiguste tabelit: korterite arvu asemel on märgitud elutubade arv.

Märkused parandatud 04.02.2015, kontrollis Armin Rudi.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
26327 09.12.2015 projekti
kooskõlastus
Keila linn Jõepargi. Keila mõisa pargi ökoloogilise restaureerimise projekt. Maastikukujunduse põhiprojekt. Pargi lõuna osa veestiku korrastamine. Keila kindlustatud elamu, reg-nr 21517, Kindlustatud elamu kultuurkiht, reg-nr 17881, kultusekivi „Orjakivi“, reg-nr 17882. Koostaja OÜ Kivisilla, maastikuarhitekt Triin Järve; Maa ja Vesi AS. Tellija Keila Linnavalitsus.
KKK 01.12.2015 nr 314.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa