Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38107 19.07.2020 projekti
kooskõlastus
ABIHOONE (KUURI) SUVILAKS
LAIENDAMISE (JA ÜMBEREHITAMISE)
EHITUSPROJEKT
Töö nr 12.07.2019
Koostaja: Olga Miller Diplomeeritud ehitusinsener tase 7
10.10.2019

Pinnasetööd on väikesemahulised ning toimuvad asulakoha kaitsevööndis, seega pole arheoloogiline uuring nõutav.
Seletuskirjas on välja toodud, et kinnistul paikneb mälestis ja selle kaitsevöönd, mis on kantud ka asendiplaanile.

10.07.20 arheoloogiakoosoleku protokoll nr 217
WD-s 07.07.20 nr 5.1-17.6/679
Arheoloogianõunik, Helena Kaldre
31120 15.10.2017 uuringute aruanne Kraut, Ants. 2017. Laoküla asulakoha arheoloogilised uuringud Männimäe kinnistul. Muinasprojekt OÜ. Tallinn. Tellija: eraisik Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30864 12.09.2017 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Laoküla asulakohal Männimäe maaüksusel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 04.09.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas