Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
7171 20.06.2007 projekti
kooskõlastus
Reg nr 17960 (asulakoht), 17962 (kivikalme);
Harju maakond, Kiili ja Saku vald, Kiili-Saustinõmme valgus- ja vaskkaablid. Tööprojekt. Köide I. Koostajad René Ots, Endel Tõruvere (Eltel Networks AS, töö nr 33210-54-06). Tallinn, 2007.

Kaevetöödel mälestisel ja mälestise kaitsevööndis on nõutav arheoloogiline järelevalve.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas