Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35913 13.09.2019 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu täiendatud uuringukava Sookaera küla muististel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 09.09.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35512 10.07.2019 projekti
kooskõlastus
"SUURPÕLLUTAGA KINNISTU MAHASÕIDU PROJEKT, SOOKAERA KÜLA, KIILI VALD, HARJUMAA"
Viidud sisse 02.07.2019 toimunud arheoloogiakoosoleku protokolliga nr 180 edastatud parandusettepanekud.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak