Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18114 30.05.2012 tööprojekti
kooskõlastus
EstWin003 ELA056 Kaberneeme – Valkla – Kuusalu – Muuksi - Leesi Harjumaal Jõelähtme ja Kuusalu vallas nmikrosüsteemi - ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.
Tööde teostamisel mälestitsel ja mälestiste kaitsevööndis on kultuuriväärtusliku leiu ilmnemisel vajalik teavitada kohalikku omavalitsust ja Muinsuskaitseametit.
Harjumaa nõunik, Ly Renter