Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
19340 05.12.2012 projekti
kooskõlastus
Harjumaa, Kuusalu vald, Uuri küla. Karjakuaia kinnistu (35203:001:0072). Elamu. Eelprojekt. Arhitekt FIE Raili Kadarik. 25.11.2012. Kinnistule ulatuvad kivikalmete 18451-18455 kaitsevööndid.

Maja ehitatakse endise talu peahoone kohale.

Kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 30-33, 41) on leidja kohustatud kaevetööd peatama, leiu jätma leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas