Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37521 01.05.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Ikooni "Diöösis ja prohvetid" esteetilise restaureerimise tegevuskava. Üle vaadanud ja heaks kiitnud Janika Turu ja Linda Lainvoo. Kunstipärandi nõunik, Janika Turu
39712 15.02.2021 tööde teostamise
aruanne
Ikooni restaureerimistööde aruanne. Kunstipärandi nõunik, Janika Turu