Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32773 08.06.2018 projekti
kooskõlastus
Jüri tervisekeskus ja keskusala, Aruküla tee 25 ja 25a, Jüri alevik, Rae vald. Tellija: Rae Vallavalitsus. Materjalid Ehitusregistris, kood 120861490. Kooskõlastus nr 1286523. Harjumaa nõunik-arheoloog, Helena Kaldre
29028 11.01.2017 detailplaneering Jüri aleviku Aruküla tee 25, 25a ja 25b kinnistute ja lähiala detailplaneering Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
16147 03.08.2011 uuringute aruanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
16141 03.08.2011 uuringute aruanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
13721 31.05.2010 trassi kooskõlastus Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine. Projektala Jüri alevik. Alale jäävad mäestiste kaitsevööndid. Harjumaa nõunik, Ly Renter
3702 15.11.2005 projekti
kooskõlastus
Vee-ja Kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine Jüri alevikus, torustikud ja reoveepumplad osa III köide 2
tellija: Keskkonainvesteeringute Keskus
projekteerija. Irene Karindi
töö nr: 05053
Järelevalve asulakohtadel (reg nr 18739 ja 18740)
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi