Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16141 03.08.2011 uuringute aruanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
14172 18.08.2010 kooskõlastus Jüri aleviku kaugküttetorustiku osalise rekonstrueerimise osa 5 kooskõlastamine. Mälestiste kaitsevööndis rakendada arheoloogilist järelevalvet. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Gurly Vedru
13721 31.05.2010 trassi kooskõlastus Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine. Projektala Jüri alevik. Alale jäävad mäestiste kaitsevööndid. Harjumaa nõunik, Ly Renter