Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16717 07.11.2011 kooskõlastus Muinsuskaitseamet kooskõlastab Rae vallas, Soodevahe külas asuva Linnaaru katastriüksuse (65301:011:0123) jagamise vastavalt Soodevahe küla Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringule. Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa
9412 29.05.2008 detailplaneering Kultusekivi, reg nr 18871
Soodevahe küla Soodevahe tööstuspargi detailplaneering. Arh. I. Orav, projektijuht T. Siimsaare (K-Projekt AS). Tallinn 2008.

Kooskõlastan arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraudi ja Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja Silja Konsa nõusolekul.

Mälestis ja mälestise kaitsevöönd on kaardile kantud, mälestise ümber 25 m raadiuses on haljasala (haljastusprojektis ette näha põlispuude säilitamine), kuhu ei tohi rajada kruntidevahelist piirdeaeda. Ülejäänud kaitsevööndi alale võib projekteerida parkla-laoplats. Juurdepääs mälestisele on tagatud servituudi kaudu üldkasutatavalt teelt. Mälestist puudutav osa on seletuskirjas lk 8.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas