Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21302 08.10.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Tööprojekt Andrekse elamurajooni teede projekteerimine Karla Küla Rae vald tellija Rae Vallavalitsus, projekteerija Reaalprojekt OÜ.
Alus: kontrollis Ulla Kadakas
Lisatud: Arvestades, et kaeve- ja mullatööd toimuvad kinnismälestiste kivikalmete ( reg nr 18891 ja 18892) lähiümbruses, siis vastavalt MuKS § 41 ehitus- ja muude tööde seiskamine: kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametile ja valla- või linnavalitsusele.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
2403 14.02.2005 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Rae vald, Karla küla Andrekse elamukvartal. Põhiprojekt vertikaalplaneerimine. Projekt nr PG 04230.
vastutav insener: Gaidur Raudsik
projekteerija: Ludmilla Levo
tellija: OÜ Torm Projekt
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
1230 14.04.2004 kooskõlastus Rae vald Karla küla Andrekse mü detailplaneering. Koost: OÜ Hedolink. Töö nr 4203.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa