Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25523 06.08.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Töö nr HT0168 „ESTWIN008 ELA094 Kasemetsa-Kiili-Jüri lõigu Harjumaal Saku, Kiili ja Rae valdades mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt“. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
16466 26.09.2011 kooskõlastus Muinsuskaitseamet kooskõlastab Saku vallas Tõdva külas asuva Pilli katastriüksuse (71801:006:0471) jagamise kaheks eraldi katastriüksuseks.
Plaanitaval üksusel asuvad arheoloogiamälestised – kultusekivi (reg.nr 18931) ja asulakoht (reg.nr 18927), mille kohta kehtivad kitsendused tulenevad muinsuskaitseseadusest (§ 24):
Mälestisega seonduval kinnistul on Muinsuskaitseameti kirjaliku loata keelatud
1) ehitamine;
2) haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd;
3) mullatööd ja maaharimine;
4) teede, trasside ja võrkude rajamine.
Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa
9937 22.08.2008 projekti
kooskõlastus
Asulakoht (reg nr 18927).
Elamu Tõdva külas Harjumaal. Arhit. Hannes Koppel (Asum Arhitektid OÜ). Eelprojekt. Tallinn, august 2008.

Hoone vundamendiaugu ja vajalike kommunikatsioonitrasside alal toimusid 2007. ja 2008. aastal arheoloogilised väljakaevamised. Läbikaevatud ala on märgitud projektis asendiplaanile, kavanatav hoone ja trassid paiknevad läbikaevatud alal.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
4953 20.07.2006 projektieelne
kooskõlastus
T15 Tallinn-Rapla-türi maanteelõigu 15,1-15,5 geoalus, AS Teede Tehnokeskus. Kooskõlastatud tingimusel, et projekt kooskõlastatakse täiendavalt. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut