Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27051 02.04.2016 uuringute aruanne Lavi, Ain, Toome, Tarvi. 2011. Arheoloogilistest eeluuringutest Lipi 5 maaüksusel Pällu külas, Saue vallas, Harjumaal kultusekivi reg. nr. 18966 kaitsevööndis. 08.12. 2011 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
17040 28.12.2011 kooskõlastus Muinsuskaitseamet annab kooskõlastuse Lipi 5 kinnistu (72704:001:0114) detailplaneeringu eskiis-ettepanekule, asukohaga Pällu küla, Saue vald; tellija Julia Saarestik, Ilmar Lepilin; projekteerija OÜ TS-Harkelt.

Et tagada kultusekivi (reg.nr 18966) ja sealse kultuurkihi säilimine, tuleb
1. järgida nõuet, et ehitus-, mulla- ja kaevetöid ei tehta kultusekivile lähemal kui 10 m;
2. hoiduda ehitus-, mulla- ja kaevetöödest kultusekivi lõunaküljel;
3. jälgida, et kultusekivi ei kahjustataks ega liigutataks tööde käigus näiteks ehitusmaterjalide ladustamisega jm;
4. kultuuriväärtusega leiu ilmnemisel ehitus- ja kaevetööd koheselt peatada ning teatada sellest Muinsuskaitseametile.

Lipi 5 kinnistu detailplaneering tuleb esitada Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks ja allkirjastamiseks.
Muinsuskaitseameti Harju maakonna vaneminspektor, Triin Äärismaa