Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39587 26.01.2021 projekti
kooskõlastus
Piirdeaia ehitamine Paldiski raudteejaamas, Töö nr 02-2021
WD 5.1-17.6/165
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
36113 09.10.2019 projekti
kooskõlastus
Paldiski raudteejaama rekonstrueerimine. Põhiprojekt, töö nr 09-2019, AS Eesti Raudtee
Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
WD 5.1-17.6/703
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
35904 11.09.2019 tööprojekti
kooskõlastus
AS Eesti Raudtee Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine. Paldiski – Klooga jaamavahe fiiberoptiline õhuliin. TÖÖPROJEKT. Pojekteerija AS Connecto Eesti.
Muinsuskaitseamet kooskõlastab projekti tingimustega:
1. Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
2. MuKS § 58 lg 1–2 kohaselt ei ole mälestise kaitsevööndis tööde tegemisel kohustust esitada tööde tegemise teatist, kui ehitusprojekt on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.
WD 5.1-17.9/190-2
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
34680 19.03.2019 projekti
kooskõlastus
Raudteejaama liitumine elektrivõrguga ja sellega kaasnevad tööd, Paldiski, Lääne-Harju vald, Harjumaa.
Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
WD 5.1-17.6/154-2
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
34169 12.12.2018 KMH Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruanne.
https://pilv.mkm.ee/s/kZqyzcBqYcvdnWf
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
29424 06.03.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Paldiski linnakalmistu, Harju maakond, Paldiski linn, reg nr 19. Kalmistule ajutise juurdepääsu rajamine. Seletuskiri ja joonis. Koostaja Lemminkäinen Eesti AS. Tellija Paldiski Linnavalitsus. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
24505 06.03.2015 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Paldiski raudteejaama peahoone (21522), linnakalmistu (19), II maailmasõjas hukkunute ühishaua (20), bastionide (2760) ja Paldiski Nikolai kiriku (2758) kaitsevööndites. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23552 03.10.2014 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Paldiski linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste paigaldamise juures teostatavate arheoloogiliste järelevalvetööde uuringuprogramm. MTÜ Arheoloogiakeskus. 30.09.2014 . Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
22368 08.04.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Paldiski linn, Harju maakond. Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised. Tööprojekt. Koostaja OÜ Eesti Veeprojekt. Tellija Paldiski Linnahoolduse OÜ.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
21462 30.10.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Paldiski linn. Paldiski linnakalmistu, reg nr 19, detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ, arhitekt Tiina Tuulik. Tellija Paldiski Linnavalistus.
KKK pr 261, 22.10.13.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
17913 30.04.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Harjumaa Paldiski Rae tn ja Rae põik ulatuses. VO049 Paldiski Lõunasadama multitoru. Tln 2012. Koost. ELTEL Networks AS.
Muinsuskaitseameti märkused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
7023 31.05.2007 detailplaneering Kinnistute Peeteri 1, Peetri 2a detailplaneering. Tln, 2007. Koost. Entec AS. Tellija AS Alexela Terminal.
Kooskõlastan ajaloomälestiste peainspektori Ilme Mäesalu nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Silja Konsa
2099 22.11.2004 trassi kooskõlastus Paldiski Leina LP raudteejaama alajaama 6 kv õhuliini asendamine kaabelliiniga. Tööprojekt. Projekteerija : Jakoteks AS. Tellija Alexela AS.
Seletuskiri ja joonis Paldiski kaustas.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa