Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34265 02.01.2019 tööde teostamise
aruanne
Paistu kiriku nelja seinalühtri konserveerimistööde aruanded. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
32787 12.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Nelja seinalühtri konserveerimistööde tegevuskavad. Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp