Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26221 24.11.2015 tööde teostamise
aruanne
Ristimisvaagna konserveerimine-korrastamine Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
25821 23.09.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Konserverimistööde tegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo