Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34778 01.04.2019 tööde teostamise
aruanne
Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
30286 26.06.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp