Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28638 18.11.2016 tööde teostamise
aruanne
Küünlajala restaureerimistööde aruanne Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
28278 22.09.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Konserveerimis- ja korrastamistööde tegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo