Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37681 20.05.2020 projekti
kooskõlastus
Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine. Põhiprojekt. THS Projekt OÜ 06.01.2020-24.04.2020, töö nr P19081. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 21.04.2020 koosoleku protokoll nr 207. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/340-1. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm