Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39801 26.02.2021 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kihelkonna kiriku tornikiivri plekitööd. Tegevuskava Saaremaa nõunik, Keidi Saks
36584 09.12.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kihelkonna kirik. Torni lõunafassaadi restaureerimise tegevuskava. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
35987 20.09.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kihelkonna kiriku pikihoone katuse remont. Tegevuskava.
Töö nr 19-09
Insener- nõunik, Üllar Alev
33502 20.09.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kihelkonna kiriku sokli remonttööde kava Insener- nõunik, Üllar Alev
29765 24.04.2017 projekti
kooskõlastus
EELK Kihelkonna kiriku tornikiivri restaureerimine. MET ja põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
27602 07.06.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kihelkonna kirik. Siseviimistluse restaureerimine pikihoone idavõlvikus. Tegevuskava. Koostaja Eva Mölder, 2016. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
21659 02.12.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kihelkonna kirik. Pikihoone läänevõlviku restaureerimine 2012-2013. (Muinsuskaitselise järelevalve aruanne). Koostanud: Eva Mölder. 2013 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
14954 30.12.2010 tööde teostamise
aruanne
Kihelkonna kirik. Katuse reataureerimistööde aruanne. Frantsiskuse OÜ. 2004. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
14499 18.10.2010 detailplaneering Saare maakond, Kihelkonna vald, Kihelkonna alevik. Kellatorni parkla maa-ala detailplaneering. Koostanud: Klotoid OÜ. 2010 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
14195 23.08.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Kihelkonna kiriku kujundvalgustuse tööprojekt, Projekteerija: A.Metsmaa; Tellija: EELK Kihelkonna Kogudus, Kuressaare 2010 Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel