Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39503 14.01.2021 tööprojekti
kooskõlastus
Loona mõisa peahoone akende tööjoonised Saaremaa nõunik-insener, Madis Nõmm
27755 22.06.2016 uuringute aruanne Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve maakaabelliini rajamisel Saaremaal Kihelkonna vallas Loona külas 2016. a. Tellija OÜ Saare Elektroservis. Saaremaa Muuseum. Kuressaare Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26852 10.03.2016 uuringu tegevuskava Püüa, Garel. Arheoloogiliste uuringute tegevuskava maakaabelliini rajamisel Saaremaal Kihelkonna vallas Loona külas 2016. a. Saaremaa Muuseum. Kuressaare, 1.03.2016. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26843 09.03.2016 tööde teostamise
aruanne
Loona mõisa katuse remonttööde aruanne Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Inna Ligi
25314 30.06.2015 trassi kooskõlastus Vilsandi saare toitekindluse tõstmine. Loona küla, Kihelkonna vald, Saaremaa. TÖÖPROJEKT Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
23698 31.10.2014 projekti
kooskõlastus
Loona mõisa peahoone katuse rekonstrueerimine tööjuhend Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
20585 18.06.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Loona mõisa peahoone ehitus- ja remonttööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostas: Kaidur Karba (Vanalinna Ehitus OÜ). Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
15367 28.03.2011 projekti
kooskõlastus
Drenaaži ja sadevee kanalisatsiooni välisvõrkude ehitusprojekt. Tellija: Keskkonnaamet. Projekteerija Jelena Andronova, Margus Laikask, Töö nr. 34-10-ML. Põhiprojekt Tallinn 16.08.2010 Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
15322 21.03.2011 projekti
kooskõlastus
Loona mõisa peahoone küttesüsteemi põhiprojekt. Koostaja: A.V.V Projekt OÜ, insener V.Krehov, töö nr. KV-027-10, tellija: ROK Projekt OÜ Tallinn 2010 Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
14994 10.01.2011 projekti
kooskõlastus
Loona mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused ja fassaadide restaureerimise/remondi eelprojekt. Tellija: AB M.Laikask UÜ, Projekteerija Kolm Koda OÜ ja Majaprojekt OÜ. Arh. Ene Priimets, Kaie Raud. Tallinn 2010 Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel