Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35839 02.09.2019 projekti
kooskõlastus
Pidula mõisa vesiveski remont-restaureerimise põhiprojekt. Töö nr 1902 Saaremaa nõunik, Keidi Saks
31751 05.01.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pidula mõisa vesiveski, reg. nr. 20847. Kallaste k., Kihelkonna v., Saare mk. Avariiremonttööde aruanne (sokkel). 2017 Saaremaa nõunik, Keidi Saks
29872 09.05.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pidula mõisa vesiveski, reg-nr 20847. Avariiremonttööde juhend (vundament). Tõnu Sepp, 2017. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
28933 27.12.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pidula mõisa vesiveski, reg. nr. 20847. Kallaste k., Kihelkonna v., Saare mk. Avariiremonttööde aruanne. Tõnu Sepp, 2016. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
28202 12.09.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Pidula mõisa vesiveski muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Mihkel Koppel, 2016. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27948 25.07.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Pidula mõisa vesiveski, reg. nr. 20847. Avariiremonttööde juhend. Tõnu Sepp, 2016 Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27585 03.06.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Pidula mõisa vesiveski restaureerimistööde tegevuskava. Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Inna Ligi