Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37258 31.03.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Mihkli talu saun ja vana ait. Restaureerimis- ja remonttööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: Tõnu Sepp. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
35487 05.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Mihkli talu saun (reg. nr. 20851). Viki küla, Saaremaa vald. Avariiremonttööde tegevuskava.
Tellija: SA Saaremaa Muuseum
Insener- nõunik, Üllar Alev