Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32808 14.06.2018 projekti
kooskõlastus
Kuressaare kesklinna avaliku ruumi ehitusprojekt. Tööjoonised: Katendid ja vertikaalplaneerimine. (TL-4-01); Katendid ja vertikaalplaneerimine (TL-4-02); Keskväljaku graniitkivide laotus alade kaupa (Tööjoonis TL-4-03); Tallinna ja Lossi tn graniitkivide laotus alade kaupa (TL-4-04). Saaremaa nõunik, Keidi Saks
31278 06.11.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kauba 2 fassaadi hooldustööde muinsuskaitseline aruanne. Koostaja Priit Haug, 2017. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27809 01.07.2016 projekti
kooskõlastus
Kuressaare kesklinna avaliku ruumi ehitusprojekt. Ala A, B, C, D. Kuressaare kesklinn. Eelprojekt. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
26012 26.10.2015 projekti
kooskõlastus
Korter nr. 1 rõdu rekonstrueerimine Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Inna Ligi
21804 23.12.2013 projekti
kooskõlastus
Kuressaare linn, Kauba tn 2 II korruse ümberplaneerimine ja välisviimistlus. Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ. 2013. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
17907 30.04.2012 tööde teostamise
aruanne
Kuressaare linn, Kauba tn 2 bürooruumide ümberehitus külaliskorteriks. Restaureerimisaruanne. Koostaja: Mehis Kallas, Kuressaare 2008 Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
6855 11.05.2007 projekti
kooskõlastus
Kuressaare linn, Kauba tn 2 külaliskorteri sisseehituse põhiprojekt. OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt. 2007 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa