Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33055 13.07.2018 ekspertiisid,
konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Eksperthinnang ja tegevuskava Kuressaare Nikolai kiriku ahjude restaureerimiseks. Insener- nõunik, Üllar Alev
32808 14.06.2018 projekti
kooskõlastus
Kuressaare kesklinna avaliku ruumi ehitusprojekt. Tööjoonised: Katendid ja vertikaalplaneerimine. (TL-4-01); Katendid ja vertikaalplaneerimine (TL-4-02); Keskväljaku graniitkivide laotus alade kaupa (Tööjoonis TL-4-03); Tallinna ja Lossi tn graniitkivide laotus alade kaupa (TL-4-04). Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30404 07.07.2017 projekti
kooskõlastus
Kuressaare Püha Nikolai kiriku välisviimistluse põhiprojekt ja fassaadide uuringud. OÜ Vana Tallinn, 2006 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
30403 07.07.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Kuressaare Püha Nikolai kirik. Reg-nr 20864. Uuringud. Muinsuskaitse eritingimused. Koostas J. Kilumets, E. Mölder, A. Pihl. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
27809 01.07.2016 projekti
kooskõlastus
Kuressaare kesklinna avaliku ruumi ehitusprojekt. Ala A, B, C, D. Kuressaare kesklinn. Eelprojekt. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
25225 18.06.2015 uuringute aruanne Kuressaare Püha Nikolai kiriku, reg-nr 20864, uksed. Uuringute aruanne. Koostaja ArtBrothers OÜ, Jaak Tammearu. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
25016 18.05.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuressaare Püha Nikolai kiriku aknad, reg nr 20864. Restaureerimise aruanne. Koostanud: Jaak Tammearu. 2014. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
24986 13.05.2015 uuringu tegevuskava Kuressaare Nikolai kirik. Kirikuuste uuringute kava. Sondaažid Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
22733 03.06.2014 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
KURESSAARE PÜHA NIKOLAI KIRIK. Kuressaare linn, Lossi tn 8/10, Saare maakond, reg nr. 20864. Kellatorni restaureerimistööd.
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne.
Saaremaa nõunik, Keidi Saks
22289 12.05.2014 restaureerimiskontse
ptsioonid
KONSERVEERIMISTÖÖDE KAVA. Kuressaare Nikolai kiriku akende välisraamide restaureerimine ja siseraamide valmistamine. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa