Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32808 14.06.2018 projekti
kooskõlastus
Kuressaare kesklinna avaliku ruumi ehitusprojekt. Tööjoonised: Katendid ja vertikaalplaneerimine. (TL-4-01); Katendid ja vertikaalplaneerimine (TL-4-02); Keskväljaku graniitkivide laotus alade kaupa (Tööjoonis TL-4-03); Tallinna ja Lossi tn graniitkivide laotus alade kaupa (TL-4-04). Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27809 01.07.2016 projekti
kooskõlastus
Kuressaare kesklinna avaliku ruumi ehitusprojekt. Ala A, B, C, D. Kuressaare kesklinn. Eelprojekt. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
14961 30.12.2010 tööde teostamise
aruanne
Kuresaare linn Lossi tn. 8 Lutsu tänavaga piirneva kiviaia restaureerimistööd. Restaureerimisaruanne. 2004. Saare Erek AS, Mehis Kallas Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
3683 10.11.2005 tööde teostamise
aruanne
Reg nr 20865. EAÕK Kuressaare Püha Nikolai kiriku piirdemüür ja väravaehitis. Restaureerimistööde aruanne.
2519 05.03.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Reg nr 20865. Kuressaare Nikolai kirikuaia piirdemüür sepisväravatega. Muinsuskaitse eritingimused remondiprojekti koostamiseks ja konserveerimistööde ettepanekud. Koostas Tõnu Sepp. Kuressaare 2005.