Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32808 14.06.2018 projekti
kooskõlastus
Kuressaare kesklinna avaliku ruumi ehitusprojekt. Tööjoonised: Katendid ja vertikaalplaneerimine. (TL-4-01); Katendid ja vertikaalplaneerimine (TL-4-02); Keskväljaku graniitkivide laotus alade kaupa (Tööjoonis TL-4-03); Tallinna ja Lossi tn graniitkivide laotus alade kaupa (TL-4-04). Saaremaa nõunik, Keidi Saks
31303 09.11.2017 kooskõlastus Tuletõkkekardina tüüp ja paigaldusjoonis. Ventilatsiooni muudatusjoonis. November, 2017. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
30339 30.06.2017 projekti
kooskõlastus
Raekoja hoone terrass ja avalikud tualetid põhiprojekt. Köide I Muinsuskaitse eritingimused, arhitektuuri, konstruktsiooni ja tuleohutuse osa. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
30022 26.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kuressaare linn, Tallinna tn 2, Raekoja ruumide osalise rekonstrueerimise ja sisustuse projekteerimise põhiprojekt. Köide V. Sisearhitektuuri osa. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30021 26.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kuressaare linn, Tallinna tn 2, Raekoja ruumide osalise rekonstrueerimise ja sisustuse projekteerimise põhiprojekt. Köide IV. Nõrkvoolu osa. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30020 26.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kuressaare linn, Tallinna tn 2, Raekoja ruumide osalise rekonstrueerimise ja sisustuse projekteerimise põhiprojekt. Köide III. Tugevvoolu ja automaatika osa. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30019 26.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kuressaare linn, Tallinna tn 2, Raekoja ruumide osalise rekonstrueerimise ja sisustuse projekteerimise põhiprojekt. Köide II. Kütte ja ventilatsiooni osa. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30018 26.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kuressaare linn, Tallinna tn 2, Raekoja ruumide osalise rekonstrueerimise ja sisustuse projekteerimise põhiprojekt. Köide I. Arhitektuuri, konstruktsiooni ja tuleohutuse osa. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
29657 10.04.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Saare maakond, Kuressaare linn, Tallinna tn 2 - Kuressaare raekoda. Kuressaare Raegalerii ja raekoja välistrepi restaureerimistööde muinsuskaitse aruanne. Toomas Rihvk, 2017. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
29576 30.03.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Kuressaare linn, Tallinna tn 2 raekoja muinsuskaitse eritingimused insener-tehniliste võrkude rekonstrueerimiseks ja sisekujunduse restaureerimiseks-rekonstrueerimiseks Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa