Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3731 21.11.2005 tööde teostamise
aruanne
Viltina pukktuuliku restaureerimistööde aruanne. Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali
2231 24.12.2004 projekti
kooskõlastus
Põhiprojekt Viltina tuuliku remondiks.
2070 15.11.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused ja ettepanekud tuuliku remondiks.