Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
19395 13.12.2012 tööde teostamise
aruanne
Koguva küla Välja talu laut-keldri konserveerimistööd, müüride konserveerimine ja katustamine. Ehitismälestise reg nr 20921). Konserveerimistööde aruanne. Koostanud: Ivo Sepp (Rengo OÜ). 2012. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa