Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
44818 Muu Liiva külatee tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Liiva k., Muhu vald, Saare maakond. TP010922
14.11.2022
44741 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Muhu kiriku kooriruumi katuse restaureerimine. I etapp. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne Osaühing Rändmeister
02.11.2022
43684 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Muhu kiriku kooriruumi katuse restaureerimine. Tegevuskava Osaühing Rändmeister
15.06.2022
43085 Muu Muhu-Seanina 10 kv fiidri rekonstrueerimine 2. etapp. Tööprojekt. Muhu vald, Saare maakond. IP4342-2
06.04.2022
33398 trassi kooskõlastus   LE-Projects OÜ 06.09.2018
33397 trassi kooskõlastus   Osaühing DP Projektbüroo 06.09.2018
33357 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  Osaühing Rändmeister 31.08.2018
32991 projekti
kooskõlastus
  Balti Puurkaev OÜ 04.07.2018
31721 tööde teostamise
aruanne
  Mittetulundusühing Gerlachus 02.01.2018
29992 trassi kooskõlastus   Empower AS Lõuna ettevõte 22.05.2017