Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33581 01.10.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Muhu pastoraadi tall, 14. VII 2016 ja 17. VIII 2016 paikvaatluse tulemused. Koostaja: Ville Tamm, 2016. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
33398 06.09.2018 trassi kooskõlastus Muhu pastoraadi väliskaabelduse projekt. Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond. Töö nr 137/18 Saaremaa nõunik, Keidi Saks
33397 06.09.2018 trassi kooskõlastus Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Kiriku kinnistu. Veevarustuse välisvõrk. Töö nr 06-18-VK Saaremaa nõunik, Keidi Saks
32991 04.07.2018 projekti
kooskõlastus
Saare maakond Muhu vald Liiva küla Kiriku maaüksus (47801:004:0562) Puurkaevu ehitusprojekt Insener- nõunik, Üllar Alev