Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
46831 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Maasi ordulinnuse varemete müüride ja aknaava konserveerimine. Avariiremonttööde tegevuskava ja -juhend. Sihtasutus Saaremaa Muuseum
10.08.2023
45050 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Varemete puhastus- ja konserveerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne Sihtasutus Saaremaa Muuseum
20.12.2022
43825 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Maasi ordulinnuse varemete võlvikandade ja müüride konserveerimine. Avariiremonttööde tegevuskava ja juhend. Sihtasutus Saaremaa Muuseum
06.07.2022
42783 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Maasi ordulinnuse varemed. Varemete puhastus- ja konserveerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne 2021.a. Sihtasutus Saaremaa Muuseum
21.02.2022
42445 Uuringu aruanne Püüa, Garel. 2021. Arheoloogilised uuringud Saaremaal Maasi ordulinnuses 2021. Uuringute aruanne. Saaremaa Muuseum SA. Kuressaare. Sihtasutus Saaremaa Muuseum
30.12.2021
41932 uuringute aruanne   Sihtasutus Saaremaa Muuseum 01.11.2021
41165 hooldusjuhend,
tegevuskava
  Sihtasutus Saaremaa Muuseum 02.08.2021
39228 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  Sihtasutus Saaremaa Muuseum 14.12.2020
38385 uuringu tegevuskava   Sihtasutus Saaremaa Muuseum 03.09.2020
36871 uuringute aruanne   Sihtasutus Saaremaa Muuseum 02.02.2020