Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33012 09.07.2018 välisvalgustuse
projekt
Pöide kiriku välisvalgustuse projekt.
Maarja, Pöide k., Saaremaa
Insener- nõunik, Üllar Alev
32205 21.03.2018 uuringute aruanne International workshop "Matter and meaning. Consolidation of historic plasters: theoretical issues, recent research and conservation methods." Final Report. Aruande koostajad: Hilkka Hiiop, Varje Õunapuu. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30096 05.06.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Workshopi "Ajalooliste krohvide konsolideerimine - teooria, uuringud ja konserveerimismeetodid" testalad Pöide kirikus. Tegevuskava. Koostajad: Hilkka Hiiop, Varje Õunapuu, 2017. Kooskõlastatud vähendatud koosseisus 31.05-01.06: Keidi Saks, Peeter Nork, Merle Kinks, Dan Lukas. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
28979 03.01.2017 tööde teostamise
aruanne
4.--8. september 2016. a toimunud töötuba, mis tutvustas nano-lubja kasutamise võimalusi ja tehnikaid. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
28573 09.11.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pöide kirik, reg, nr 21058, Pöide k., Pöide v., Saare mk. Kiriku katuse ehitustööde aruanne. Kuressaare 2016 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
28152 01.09.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Workshopi "Nano-lubi ajalooliste kivimaterjalide, krohvide ja arhitektuursete viimistluskihtide konserveerimises" testalad Pöide kirikus. Tegevuskava. Koostajad: Hilkka
Hiiop (EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond), Eva Mölder (Vana Tallinn), Juhan Kilumets (Rändmeister), 2016.
Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27195 20.04.2016 kooskõlastus Tegevuskava Pöide kiriku torni katuse remontimiseks. Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Inna Ligi
25143 08.06.2015 projekti
kooskõlastus
Saare maakond, Pöide vald, Pöide küla, Maarja MÜ Pöide kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise ja piirdeaedade rekonstrueerimistööde PÕHIPROJEKT. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
24662 01.04.2015 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Pöide kiriku läänevõlviku akende kujundus. Tegevuskava. 2015 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
21839 10.01.2014 projekti
kooskõlastus
Pöide kiriku fassaadi ja interjööri restaureerimise põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa