Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37923 22.06.2020 kooskõlastus Saare maakond, Ruhnu vald, Ruhnu küla Korsi talu restaureerimise ja muuseumiks kohandamise põhiprojekt. Köide I: arhitektuur-ehituslik osa. Kooskõlastus ainult projekti koosseisus käsitletud Korsi talusse toodava sauna töödeks. Projekt tervikuna nr T-047-09 (2009) varasemalt kooskõlastatud 21.09.2009 (MKA kooskõlastus nr 12268). Saaremaa nõunik, Keidi Saks
24283 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Korsti talu pikkmaja katuse rekonstrueerimistööde üleandmis-vastuvõtu dokumentatsioon.
Muinsuskaitselist järelevalvet teostas Jüri Assafrei, 2014.a
Saaremaa nõunik, Keidi Saks
16811 22.11.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Korsi talu pikkmaja, ehitismälestis nr 21062. Ruhnu vald, Saare maakond. Avariiremonttööde aruanne. Kuressaare 2011. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
15723 30.05.2011 projekti
kooskõlastus
Andres Keskpaik eramu elektrivarustuse tööprojekt, Aavestiku kinnistu, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saaremaa. 2011, Pärnu. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
14464 11.10.2010 kooskõlastus Keskpaiga kinnistut läbiva tiigi puhastamine ja kinnikasvanud osa avamine, kallaste kindlustamine ja vormistamine. Hannu Lamp taotlus 04.oktoober 2010. Troika kooskõlastus M.Kinks ja S.Konsa, M.Koppel. Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
14189 23.08.2010 detailplaneering Elleri ja Antsu kinnistute detailplaneering (Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond). Kärla, 2010. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
13518 29.04.2010 trassi kooskõlastus Ruhnu küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tellija: AS Kuressaare Veevärk; Tööprojekt, töö nr. 529-RU. Projekteerija: R.Arumäe, kuupäev 07.04.2010 Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
13145 26.02.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Eller ja Antsu kinnistutele DP koostamiseks ja hoonestamiseks. OÜ Dagopen, J. Kuusemets. Kärdla, 2010. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
12343 07.10.2009 haljastusprojekti
kooskõlastus
Korsi talu. Põhiprojekt taluõue haljastuseks. Maastikukujundaja: U.Viik, arhitekt: G.Kanemägi. Kuressaare 2009

Kooskõlastamisse kaasatud Silja Konsa, Jaan Vali ja Riina Pau.
Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
12268 21.09.2009 projekti
kooskõlastus
Korsi talu restaureerimise ja muuseumiks kohandamise põhiprojekt. Köide 1, Arhitektuur-ehituslik osa. Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel