Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
4342 projekti
kooskõlastus
  12.04.2006
11425 muinsuskaitse
eritingimused
  KOMPRO OÜ 28.10.2013
12268 projekti
kooskõlastus
  KOMPRO OÜ 21.09.2009
12343 haljastusprojekti
kooskõlastus
  KOMPRO OÜ 07.10.2009
13145 muinsuskaitse
eritingimused
  DAGOpen OÜ 26.02.2010
13518 trassi kooskõlastus   Aktsiaselts MERKO EHITUS 29.04.2010
14189 detailplaneering   DAGOpen OÜ 23.08.2010
14464 kooskõlastus   11.10.2010
15723 projekti
kooskõlastus
  Enersense Aktsiaselts 30.05.2011
16811 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  22.11.2011