Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34424 30.01.2019 tööde teostamise
aruanne
Ruhnu vana puukiriku käärkambri katuse laudise paigaldus ja katuse ning torni tõrvamine. Tööde teostamise aruanne. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30921 19.09.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Ruhnu vana kirik. Katuste remonditööde tegevuskava. Saare maakond, Rugnu vald, Ruhnu küla. Mälestis nr 21069. Töö nr 16-21. Koostaja Ain Pihl, 2016 Saaremaa nõunik, Keidi Saks
17364 16.02.2012 detailplaneering Ruhnu küla Benas-Raali kinnistu detailplaaneering. ASUM ARHITEKTID OÜ. 2012 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
16713 04.11.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Ruhnu vana puukirik: Muinsuskaitse eritingimused monitooringule. Mardikarünnaku monitooringu tegevuskava. Koostajad: Joosep Metslang, Marike Laht, Eesti vabaõhumnuuseum; Kalle Pilt, Eesti Maaülikool; Tallinn 2011 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
14965 30.12.2010 tööde teostamise
aruanne
Vana Puukirik (reg nr 21069) - hoone ehituslike osade ja siseinterjööri restaureerimine.
Uus kirik (reg nr 21060) - siseinterjööri restaureerimine. (Aruanne). Teostajad: T. Villemsoo, S. Simson, T. Vainküla. Tallinn 2002.
Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
14963 30.12.2010 tööde teostamise
aruanne
Konserveerimistööde aruanne. Ruhnu puukiriku lääneseina kaunistus. Vätta Puit OÜ. 1999. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
14962 30.12.2010 tööde teostamise
aruanne
Aruanne Ruhnu puukiriku (reg nr 21069) katuse hooldusremondi teostamisest. 1998. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa