Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39587 26.01.2021 projekti
kooskõlastus
Piirdeaia ehitamine Paldiski raudteejaamas, Töö nr 02-2021
WD 5.1-17.6/165
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
37879 15.06.2020 projekti
kooskõlastus
Paldiski jaama teeäärse ooteplatvormi rekonstrueerimine teedevaheliseks. Töö nr S2003-1
Ehitisregistri kood 221338225
WD: 5.1-17.6/525
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
37080 04.03.2020 KOV ehitusluba Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine. Paldiski raudteejaama seadme- ja töökohakonteinerid. Projekti nr TA10015D, Tellija Eesti Raudtee
EHR kood 121326044
WD 5.1-17.6/124
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
36113 09.10.2019 projekti
kooskõlastus
Paldiski raudteejaama rekonstrueerimine. Põhiprojekt, töö nr 09-2019, AS Eesti Raudtee
Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
WD 5.1-17.6/703
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
35904 11.09.2019 tööprojekti
kooskõlastus
AS Eesti Raudtee Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine. Paldiski – Klooga jaamavahe fiiberoptiline õhuliin. TÖÖPROJEKT. Pojekteerija AS Connecto Eesti.
Muinsuskaitseamet kooskõlastab projekti tingimustega:
1. Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
2. MuKS § 58 lg 1–2 kohaselt ei ole mälestise kaitsevööndis tööde tegemisel kohustust esitada tööde tegemise teatist, kui ehitusprojekt on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.
WD 5.1-17.9/190-2
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
35853 03.09.2019 projekti
kooskõlastus
„Klooga-Paldiski 10kV õhuliini ehitus“ kaabeliini paigaldamine Paldiski linnas, kaabel paikneb osaliselt ehitismälestise Paldiski raudteejaama peahoone (reg nr 21522) kaitsevööndis.
WD 5.1-17.9/190
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
34680 19.03.2019 projekti
kooskõlastus
Raudteejaama liitumine elektrivõrguga ja sellega kaasnevad tööd, Paldiski, Lääne-Harju vald, Harjumaa.
Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa (MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
WD 5.1-17.6/154-2
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
32121 08.03.2018 KMH Paldiski Põhjasadama kaide rajamise keskkonnamõjude hindamise aruanne. Kooskõlastatud märkusega Maili Roio nõusolekul. Märkused:
1. p 4.8.3.3. lk 111 termini „allveeuuringud“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogilised uuringud“
2. p 4.8.3.3. lk 112 termini „tuukriuuring“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogiline uuring“
3. p 4.8.3.3. lk 112 p 5 täpsustada vraki teisaldamist puudutavat tegevust: Kultuuriväärtusega vraki teisaldamine toimub allveearheoloogilise uuringu käigus (MuKS § 34 lg 3 ja 4, § 36).
Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja asetäitja, Peeter Nork
24505 06.03.2015 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Paldiski raudteejaama peahoone (21522), linnakalmistu (19), II maailmasõjas hukkunute ühishaua (20), bastionide (2760) ja Paldiski Nikolai kiriku (2758) kaitsevööndites. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
23785 13.11.2014 detailplaneering Paldiski Peetri 5 a, 7, 7b ja 9 kinnistute detailplaneering. Paldiski raudteejaama peahoone, reg nr 21522 kaitsevöönd. Koostaja OÜ Hendrikson & Ko. Tellija AS E-Profiil.
KKK 04.11.2014 nr 287
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa