Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
23552 03.10.2014 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Paldiski linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste paigaldamise juures teostatavate arheoloogiliste järelevalvetööde uuringuprogramm. MTÜ Arheoloogiakeskus. 30.09.2014 . Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
22368 08.04.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Paldiski linn, Harju maakond. Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised. Tööprojekt. Koostaja OÜ Eesti Veeprojekt. Tellija Paldiski Linnahoolduse OÜ.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
15296 15.03.2011 detailplaneering Paldiski linnas Peetri 7, 7A, Peetri 7B, Peetri 9, Peetri 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, Peetri 17A, 17B, 17C, 17E, 17F, Pakri tänav 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama (osaliselt) katastriüksuste ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering. Koostaja: OÜ Hendrikson & Ko. Tellija: Paldiski Linnavalitsus. Kooskõlastatud KKK nr 198. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
8912 12.03.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Paldiski, Peetri 5 asuva Paldiski raudteejaama peahoone (reg nr 21522) fassaadide konserveerimise-restaureerimise-remondi muinsuskaitselise järelvalve aruanne. OÜ T-Linnaprojekt 2005/2007. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
3029 09.06.2005 projekti
kooskõlastus
Paldiski jaamahoone restaureerimise põhiprojekt. Sisekujunduse osa. Tln, 2005. Koost: Inrestauraator Projekt OÜ. Tellija T. Kasemets.
Kooskõlastan, komisjon nr 53 05.04.2005.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
2731 13.04.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Paldiski raudteejaama peahoone konserveerimiseks-restaureerimiseks. Tln, 2004. Koost: T-LINNAPROJEKT, arh. T. Linna. Töö nr 21-04. Tellija T. Kasemets. Komisjon nr 31, 11.05. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa