Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35853 03.09.2019 projekti
kooskõlastus
„Klooga-Paldiski 10kV õhuliini ehitus“ kaabeliini paigaldamine Paldiski linnas, kaabel paikneb osaliselt ehitismälestise Paldiski raudteejaama peahoone (reg nr 21522) kaitsevööndis.
WD 5.1-17.9/190
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
35904 11.09.2019 tööprojekti
kooskõlastus
AS Eesti Raudtee Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine. Paldiski – Klooga jaamavahe fiiberoptiline õhuliin. TÖÖPROJEKT. Pojekteerija AS Connecto Eesti.
Muinsuskaitseamet kooskõlastab projekti tingimustega:
1. Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
2. MuKS § 58 lg 1–2 kohaselt ei ole mälestise kaitsevööndis tööde tegemisel kohustust esitada tööde tegemise teatist, kui ehitusprojekt on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud.
WD 5.1-17.9/190-2
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
36113 09.10.2019 projekti
kooskõlastus
Paldiski raudteejaama rekonstrueerimine. Põhiprojekt, töö nr 09-2019, AS Eesti Raudtee
Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka ohvriallika kaitsevööndis ning väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
WD 5.1-17.6/703
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
37080 04.03.2020 KOV ehitusluba Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine. Paldiski raudteejaama seadme- ja töökohakonteinerid. Projekti nr TA10015D, Tellija Eesti Raudtee
EHR kood 121326044
WD 5.1-17.6/124
Harjumaa nõunik, Heli Tomps