Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32121 08.03.2018 KMH Paldiski Põhjasadama kaide rajamise keskkonnamõjude hindamise aruanne. Kooskõlastatud märkusega Maili Roio nõusolekul. Märkused:
1. p 4.8.3.3. lk 111 termini „allveeuuringud“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogilised uuringud“
2. p 4.8.3.3. lk 112 termini „tuukriuuring“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogiline uuring“
3. p 4.8.3.3. lk 112 p 5 täpsustada vraki teisaldamist puudutavat tegevust: Kultuuriväärtusega vraki teisaldamine toimub allveearheoloogilise uuringu käigus (MuKS § 34 lg 3 ja 4, § 36).
Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
21283 01.10.2013 projekti
kooskõlastus
Harjumaa, Paldiski, Mere 7. Ajutise katuse paigaldamise projekt. Paldiski sadama ait, reg nr 21524. Koostaja MiHo OÜ, arhitekt Kristina Sepp. Tellija Paldiski sadamate AS.
Kooskõlastan M. Kinksi ja P. Norki teadmisel. Parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
21282 01.10.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Harjumaa, Paldiski, Mere 7. Remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Tln, 2006. Koost. AL. Pantelejev. Tellija Paldiski sadamate AS.
Kooskõlastus 28.09.2006, nr 5371. Kooskõlastan P. Norki teadmisel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
15296 15.03.2011 detailplaneering Paldiski linnas Peetri 7, 7A, Peetri 7B, Peetri 9, Peetri 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, Peetri 17A, 17B, 17C, 17E, 17F, Pakri tänav 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama (osaliselt) katastriüksuste ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering. Koostaja: OÜ Hendrikson & Ko. Tellija: Paldiski Linnavalitsus. Kooskõlastatud KKK nr 198. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
5696 15.11.2006 projekti
kooskõlastus
Paldiski Põhjasadama ümberlaadimiskomplekside ehitus. Ümberlaadimiskompleks RO-RO tüüpi laadimiseks. Kai nr 0. Tehniline projekt. Koost. Tšernomorniprojekt. Odessa, 2006. Tellija Paldiski Sadamate AS.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
5371 28.09.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Harjumaa, Paldiski, Mere 7. Remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Tln, 2006. Koost. AL. Pantelejev. Tellija Paldiski sadamate AS.
Kooskõlastan - KKK protokoll nr 89 26.09.2006.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
5103 17.08.2006 projektieelne
kooskõlastus
Paldiski Põhjasadama ladude nr 2, nr 5 püstitamine. Arhitektuur-ehituslik osa. Eelprojekt. Tln, 2006. Koostaja Unifuture OÜ. Tellija Paldiski Sadamate AS.
Kooskõlastan, KKK 15.08.06. protokoll nr 86.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
5043 09.08.2006 projekti
kooskõlastus
Paldiski Põhjasadam. Kaguosa teed, pltsid ja VK-trassid. Ehitusprojekt. Tln, 2006. Koost. Nord Projekt AS. Tellija Paldiski Sadamate AS.
Kooskõlastan peainspektor H. Tossi nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1889 22.09.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Paldiski sadama ait Sadama t 1, Mere 7. Muinsuskaitse eritingimused hoonete restaureerimiseks. Koost. A. Pantelejev. Tellija Paldiski Põhjasadam. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa