Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36739 07.01.2020 projekti
kooskõlastus
Prangli kirik, restaureerimise põhiprojekt, OÜ Vana Tallinn töö nr VT-19026
WD 1.1-7/2334-6
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
36359 08.11.2019 uuringute aruanne Ehitise tarindite ja viimistluskihtide uuringute aruanne. Koostaja OÜ Vana Tallinn reg nr 10504457, Elo Sova
WD 1.1-7/2334-2
Heaks kiidetud M. Kinksi nõusolekul
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
35952 18.09.2019 uuringu tegevuskava Ehitise tarindite- ja viimistluskihtide uuringute kava.
WD 1.1-7/2334
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
34281 07.01.2019 muinsuskaitse
eritingimused
PRANGLI KIRIK, Muinsuskaitse eritingimused hoone osaliseks restaureerimiseks. Töö eesmärgiks on määrata lähteandmed ja nõuded hoone interjööri ja välisviimistluse ja konstruktsioonide projekteerimis- ja restaureerimistöödeks. Harjumaa nõunik, Heli Pappel
32331 09.04.2018 projekti
kooskõlastus
Prangli saarel Lääneotsa tee rekonstrueerimisprojekt. Tellija: Viimsi Vallavalitsus. Märkused parandatud, kiviaia taastamise juhis lisatud. Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja asetäitja, Peeter Nork
25921 06.10.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Viimsi vald, Prangli saare Lääneotsa küla. Prangli kiriku, reg-nr 21534, tornikiivri restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Ehituskonstrueerimise ja katsetuste OÜ, ehitusinsener Silvia Ränd. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastamise komisjoni otsus 22.09.2015 protokoll nr 309 Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 15.06.2011 määrusele nr 10, otsustas: kiita aruanne heaks.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
16675 27.10.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
EELK Prangli kiriku saali katuse restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tln 2011. Koost. Ehituskonstrueerimise ja katsetuste OÜ, ins. Silvia Ränd. tellija Viimsi Vallavalitsus.
kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
16661 10.10.2011 projekti
kooskõlastus
EELK Prangli kiriku saali katuse restaureerimise tööprojekt. Tln, 2011. Koostaja Ehituskonstrueerimise ja katsetuse OÜ, ins. Silvia Ränd. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan peainspektori ja osak. juhataja nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
16306 31.08.2011 projektieelne
kooskõlastus
EELK Prangli kiriku katuse ja tornikiivri restaureerimine - muinsuskaitse eritingimused ja eelprojekt. Kooskõlastatud KKK nr 208. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork