Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37037 26.02.2020 tööde teostamise
aruanne
Evangeeliumi konserveerimise III etapi tööde teostamise aruanne.
WD: 5.1-17.8/8
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
35965 19.09.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
2016. aasta tulekahjus kahjustada saanud Evangeeliumi konserveerimise IV ja viimane etapp. Tegevuskava. (WD 5.1-17.2/85; 19.09.2019) Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
34143 10.12.2018 tööde teostamise
aruanne
Konserveerimistööde Ii etapi aruanne (dokument sisaldab ka I etapi aruannet, et hoida loogiliselt asju koos). Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
34071 29.11.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Konserveerimistööde III etapp
Ploki lehtedel on ulatuslikud küünlavaha plekid ning lehed on immutatud või tekkinud kahjustuse käigus läbi imbunud õliga, mis on muutnud lehed vetthülgavaks. II etapi töödes tehti konserveerimistööde plaani muudatus ja plokilehtede pesemisele eelnes paberi töötlus õlikahjustuse vähendamiseks (töödeldi 400 üksiklehte).
Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
33095 20.07.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Konserveerimistööde II etapp Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
31335 15.11.2017 tööde teostamise
aruanne
I etapi tööde aruandlus Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
28684 24.11.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Evangeeliumi konserveerimistööde I etapi tegevuskava. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo