Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33163 02.08.2018 tööde teostamise
aruanne
Maali ja selle raami konserveerimistööde aruanne Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
31978 12.02.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp