Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34969 29.04.2019 tööde teostamise
aruanne
Konserveerimistööde aruanne WD 5.1-17.8/25 (29.04.2019) Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
24605 23.03.2015 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava Tartu Peetri kiriku altariseina ennistustöödeks ning A.Vihvelini altarimaalide eksponeerimiseks.
Koostaja: Kristjan Bachman, Babach OÜ
Tellija: EELK Peetri kogudus
Tartu 2015
Kooskõlastatud Kunstimälestiste peainspektor Ülle Juki, Lõuna-Eesti järelevalveoskaonna juhataja Reelika Niidu, Lõuna -Eesti ehitismälestiste nõunik Ilona Merzini ja Peaspetsialist Merle Kinksi nõusolekul
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar